Goede doelen

KLIK HIER VOOR DE FILM VAN DE GOEDE DOELEN

 

 

Hospice De Rozenhof

In de wijk Sterrenburg is sinds 10 jaar de palliatieve unit De Rozenhof te vinden. Een kleinschalige voorziening voor mensen in hun laatste levensfase. Hier kunnen zij – samen met hun naasten – in alle rust zich voorbereiden op het naderende einde. Een medisch team staat 24 uur per dag voor hen klaar en daarnaast zijn vrijwilligers er om hen te omringen met zorg en aandacht.

Het Spectrum De Rozenhof beschikt over een ruime tuin met terras. Om aangenaam op dit terras te kunnen verpozen, is er de wens om de tuin te overkappen. Dankzij de gift van Lions Dordrecht Host komt de realisering van deze wens dichterbij.

 

Zorgboerderij De Zuidpunt

Op het zuidelijkste puntje van het Eiland van Dordrecht, tussen de historische bunkers en het prachtige landschap van de Hollandse Biesbosch, ligt zorgboerderij De Zuidpunt. De zorgboerderij biedt arbeidsmatige dagbesteding aan zo’n veertig cliënten, waaronder mensen met psychische/psychiatrische problemen, mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en  dementerende ouderen. De dagbesteding bestaat uit het verzorgen van de dieren, het verbouwen van onbespoten groenten, het bevoorraden van de boerenwinkel en het verwerken van bestellingen.
Voor het werk dat de cliënten doen heeft De Zuidpunt dringend behoefte aan een extra kleine tractor, voor allerhande werkzaamheden (maaien, eggen, rooien, planten, transport, etc.).

www.zorgboerderijdezuidpunt.nl

 

De Voedselbank

Circa 1 miljoen mensen in Nederland  leeft onder de armoedegrens. Alleen al in Dordrecht levert de Voedselbank aan zo’n kleine 350 huishoudens (800 personen) wekelijks voedselpakketten. Het voedsel is afkomstig van grote leveranciers via het landelijk verdeelpunt in Rotterdam, maar ook van een groot aantal lokale leveranciers en ondernemers. Wij zijn heel blij opnieuw als goed doel voor het Lions Kerstgala te mogen optreden. 
Concreet wordt het geld van het Kerstgala in 2020 besteed aan een grootschalige vervanging van onze verouderde ICT infrastructuur en verdere digitalisering van onze diensten. Verder zijn wij druk bezig met het opbouw van een bestemmingsreserve voor het kunnen doen van noodaankopen. Dit jaar hebben we deze reserve reeds aan moeten spreken toen in de afgelopen wintermaanden een tekort was aan groente en fruit en de voedselpakketten daarmee wel heel karig werden. De ondersteuning van het Lionskerstgala zal met name gebruikt worden voor deze twee zaken en is zoals altijd dan ook een geweldige start van het nieuwe jaar!

 

Vreedonk

In Het Spectrum Vreedonk wonen voornamelijk mensen met dementie. Voor hen is beleving van en met alle zintuigen belangrijk. Het prikkelen van de zintuigen, met bijvoorbeeld licht en geluid, helpt hen om rustiger te worden of juist om te activeren en te reageren.

Zintuigbeleving kan al individueel in de snoezelruimte. Dankzij de gift van Lions Dordrecht Host kan Het Spectrum Vreedonk een mobiele zintuigactivering, de Qwiek.Up, aanschaffen. Hiermee kunnen we bewoners ook in hun eigen appartement of in de gemeenschappelijke huiskamer helpen. Het apparaat kan beelden projecteren op de muur of het plafond en geluiden produceren die aansluiten bij de beleving van de individuele bewoner én bij kleine groepen.

 

Stichting Lions Host Helpt

Het doel van Lions Host Helpt is het verstrekken van financiële hulp aan individuen, niet zijnde instanties, ter bestrijding van armoede. Stichtingen in Dordrecht, die zich bezig houden met de bestrijding van individuele armoede, worden door de Stichting Lions Host Helpt ondersteund. Op dit moment zijn dat twee stichtingen, Wielwijk en Crabbehof.